Product Line (รายการผลิตภัณฑ์)

 
Spring Scale
(เครื่องชั่งสปริง)


Platform Scale
(เครื่องชั่งข้าวสาร)


Bathroom Scale
(เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล)

 
Kitchen Scale
(เครื่องชั่งในครัวเรือน)


Digital Scale
(เครื่องชั่งดิจิตอล)

 
Floor Scale
(เครื่องชั่งดิจิตอลแบบวางพื้น)

 
Authorized Agent
(ตัวแทนจำหน่ายสินค้า)